Grundskursus, uddannelse, vejledning og støtte

Børn i vand

Uanset om I søger en generel eller konkret godkendelse til aflastning, skal I inden en endelig godkendelse på et todages grundkursus, som ruster jer til opgaven og sikrer, at I har den nødvendige viden om, hvordan man bedst støtter et udsat barn. Kurset afholdes af det lokale socialtilsyn.

Hvis I derefter bliver aflastningsfamilie for et barn fra Hedensted Kommune, vil I få tildelt en fast familieplejekonsulent, som følger jer og giver råd og vejledning. Som udgangspunkt mødes I med familieplejekonsulenten 1-2 gange årligt, oftest i jeres hjem. Derudover forventes det, at I som aflastningsfamilie tager kontakt til Familieplejekonsulenten, hvis I har brug for yderligere vejledning/sparring.

Det forventes yderligere, at I som aflastningsfamilie viser samarbejde og motivation i forhold til, at arbejde med egen forståelse og handlinger. En af arbejdsmetoderne i Familieplejen er, at tilbyde vejledning, samtaler eller supervision til plejefamilier. Formålet er, at tilføre ny viden samt højne aflastningsfamiliens indeværende ressourcer og tilbyde udvikling og nye redskaber.

Familieplejekonsulenten arrangerer og formidler endvidere kurser m.v.

Der forventes at I som aflastningsfamilie deltager i de kurser som Familieplejen i Hedensted Kommune arrangerer og udbyder.

Kontakt

Diana Damgaard Ørnfelt

Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej / Læring

Tlf.: +4579918354

Send e-mail til Diana Damgaard Ørnfelt