Hvad kræver det at blive aflastningsfamilie?

Blomst på terrassen ved Børnehuset

Der er ingen generelle krav om, hvad I skal kunne som aflastningsfamilie, da de nødvendige kompetencer og egenskaber afhænger af det enkelte barn. Nogle børn har mest brug for trygge og stabile rammer, mens andre er i en situation, der kræver, at I har nogle særlige kompetencer eller erfaringer.

Det er først og fremmest vigtigt, at I:

  • har plads, tid og overskud
  • kan etablere en tæt tilknytning til et barn
  • kan give barnet stabile og trygge rammer og støtte barnets udvikling
  • respekterer barnets ret til medbestemmelse
  • kan samarbejde med barnets forældre og offentlige myndigheder.

Kontakt

Diana Damgaard Ørnfelt

Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej / Læring

Tlf.: +4579918354

Send e-mail til Diana Damgaard Ørnfelt