Ydelser

På Bakkevej tilbyder vi i døgnafdelingerne både mulighed for langtidsanbringelse samt pædagogisk udredning/undersøgelse i forbindelse med kortvarig anbringelse. I vores dagbehandlingstilbud tilbyder vi længerevarende forløb, der yder en forebyggende og kompenserende indsats med fokus på hele familien.
Bålhytte på Bakkevej