Familieplejens opgaver

Billede af børn og en pædagog på Bakkevej

Familieplejens opgave er følgende:

 • Finde og ansætte egnede døgn- og aflastningsfamilier til børn og unge fra Hedensted kommune
 • Godkende netværksplejefamilier
 • Forhandle vederlag og udfærdige kontrakter
 • Føre tilsyn i de konkrete- og netværksgodkendte plejefamilier
 • Bistå alle plejefamilier med konsulentbistand.  Herunder rådgivning, vejledning, samt, efter behov, hjælp til udarbejdelse af status udtalelser. Ligeledes tilbydes supervision efter behov
 • Sikre faglig opkvalificering og sparring i form af kurser, temaaftener, netværksgrupper og lignende

Familieplejen arbejder ud fra følgende grundlag:

 • At sikre barnets tarv og fremme kontinuitet i anbringelsen
 • At skabe gode betingelser for et konstruktivt og tværfagligt samarbejde
 • At arbejde ud fra en intention om, at møde alle parter med et signal om, at de ses, høres og forstås.
 • At familieplejeteamets intervention i den enkelte plejefamilie altid er at betragte som et tilbud om hjælp til selvhjælp
 • At deltage aktivt og konstruktivt i samarbejdet omkring videreudvikling af anbringelsesområdet i Hedensted kommune

Kontakt

Diana Damgaard Ørnfelt

Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej / Læring

Tlf.: +4579918354

Send e-mail til Diana Damgaard Ørnfelt