Godkendelse

I Danmark er knap 7000 børn og unge anbragt i familiepleje. Der kan være mange forskellige grunde til, at et barn ikke kan bo sammen med sine biologiske forældre, og børnenes behov og udfordringer er lige så forskellige.
Blomst på terrassen ved Børnehuset

Nogle af dem har primært brug for trygge og stabile rammer, mens andre har store udfordringer, som stiller krav - både til plejefamilien og de skolelærere, læger og andre professionelle, som møder og behandler barnet.

Er I/du godkendt af socialtilsynet som plejefamilie og kunne I/du være interesseret i at komme i betragtning i forhold til en aflastning- eller plejeopgave fra Hedensted Kommune, er I/du meget velkomne til at sende en skriftlig ansøgning.

Ansøgningen kunne indeholde en beskrivelse af hvem I/du er og og hvilke tanker og ønsker I/du kunne have i forhold til en aflastnings- eller plejeopgave.

Ansøgning og dokumentation for godkendelse som plejefamile sendes til familieplejekonsulent Diana Ørnfelt på mail. diana.ornfelt.dk

Hvis du/I ikke er godkendt og er interesseret i at vide mere om, hvad det kræver at blive pleje- eller aflastningsfamilie, så kan du/I få mere information nedenstående.

Der findes flere forskellige former for plejeforhold, men fælles for alle er:

  • At pleje- og aflastningsfamilier skal være godkendt i henhold til servicelovens § 66.
  • At pleje- og aflastningsopgave iværksættes udelukkende gennem visitation, match og ansættelse med kontrakt.
  • At alle pleje- og aflastningsopgaver kræver kompetencer, overskud, engagement, personligt som familiært. 

Hvem godkendes:

For mange plejefamilier er drivkraften ved at søge godkendelse udsprunget af et stort ønske om at gøre en forskel for et udsat barn. Det er dog ikke alle familier, der kan blive godkendt som plejefamilie.

Børn er forskellige og det er plejefamilier også. I Familieplejen i Hedensted kommune sætter vi pris på at have adgang til plejefamilier med forskellige baggrunde, dette være sig både etnisk, socialt og kulturelt.

Der findes to måder, I kan godkendes på:

Generel godkendelse er for den familie, der ønsker at blive godkendt som plejefamilie til et - for dem ikke kendt - barn/ung. Denne godkendelse varetages af et af de fem sociale tilsyn i Danmark. Hvilket social tilsyn, du skal henvende dig til for at søge godkendelse, afhænger af hvilken kommune, du bor i.

Hvis du bor i Hedensted kommune drejer det sig om Socialtilsyn Midt, beliggende i Silkeborg.

Netværksgodkendelse er for den familie, der ønsker at blive godkendt som pleje- eller aflastningsfamilie til et barn/ung, som det er i familie med. Undersøgelsen vil her have fokus på at godkende plejefamilien til det konkrete barn/ung.

Denne godkendelse udfærdiges og varetages af kommunens familieplejekonsulenter på foranledning af bestilt opgave gennem visitation fra barnets sagsbehandler i Hedensted kommune.

Kontakt

Diana Damgaard Ørnfelt

Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej / Læring

Tlf.: +4579918354

Send e-mail til Diana Damgaard Ørnfelt