Netværksplejefamilie

En netværksplejefamilie er en familieplejeordning, hvor et barn anbringes hos familie eller andre fra barnets netværk enten i aflastning eller døgnpleje.
Bålhytte på Bakkevej

Det er kendetegnende for en netværksplejefamilie, at der er en nær relation mellem barnet og netværksplejefamilien. Denne relation har været etableret allerede inden, der træffes beslutning om, at barnet skal anbringes eller i aflastning. Denne relation, spiller en afgørende rolle for godkendelsen af netværksplejefamilien.

I forhold til netværksplejefamiliens aflønning modtager den et beløb til dækning af udgifter forbundet med plejebarnets forsørgelse og daglige fornødenheder. Der udbetales ikke decideret løn/vederlag.