Ansættelsesvilkår

Kontrakt

Kontrakten og ansættelsen foretages af familieplejen Hedensted Kommune. På kontrakten fremgår de aftaler, der individuelt aftales omkring det enkelte barn. Det kan f.eks. være, hvornår der gives kørselsbidrag, ferieafholdelse, forsikring hvis plejebarnet forvolder skade på plejefamiliens indbo, hvem der henter og bringer barnet, tavshedspligt, opsigelse og hvis det er aflastning, aflastningens omfang og så videre.

Økonomi

Der udbetales ikke vederlag til netværksfamilier, men der udbetales et skattefrit kost- og logi beløb til dækning af plejebarnets forsørgelse og almindelige fornødenheder.
Kost- og logi beløbet er et fast beløb, som fastsættes af Socialministeriet. Dette beløb dækker de daglige fornødenheder, der er forbundet med at have et ekstra barn i huset. Jfr. Hedensted Kommunes bevillingsramme.
Evt. særlig kørselsgodtgørelse, efter statens laveste takst, aftales ved indgåelse af kontrakt eller efter aftale med barnets sagsbehandler.

Tøj- og lommepengebeløb

Kommunen udbetaler et fast beløb til tøj og lommepenge til plejebarnet. Disse beløb er også skattefrie og udbetales over NEM-konto. Det er forventningen, at du som plejefamilie administrerer disse beløb for eller sammen med plejebarnet - alt efter barnets alder og modenhed.
Beløbene er fastsat af Socialministeriet og varierer efter plejebarnets alder. Derudover kan plejefamilien søge barnets sagsbehandler, om at få dækket ekstraordinære udgifter. Jfr. Hedensted Kommunes bevillingsramme.

Økonomi v. netværksaflastning

Som netværks-aflastningsfamilie får du udbetalt et kost- og logi beløb for de dage, hvor barnet er i aflastning. Der udbetales ikke løn eller vederlag, med mindre, at aflastningen er en foranstaltning under § 84, som betyder aflastning til forældrene. I disse foranstaltninger aflønnes med vederlag.
Kost- og logibeløbet skal dække de almindelige udgifter der er forbundet med at have et ekstra barn i huset ex. mad, lys, varme, entrebilletter m.v.
Kost-og logi beløbet og evt. vederlag honoreres efter indberetning.
Som aflastningsfamilie modtager du ikke tøj og lommepengebeløb, da du ikke har ansvaret for forsørgelsen af plejebarnet.
Evt. særlig kørselsgodtgørelse efter statens laveste takst aftales ved indgåelse af kontrakt eller efter aftale med barnets sagsbehandler.
Der bevilges som hovedregel ingen øvrige udgifter.

Kontakt

Diana Damgaard Ørnfelt

Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej / Læring

Tlf.: +4579918354

Send e-mail til Diana Damgaard Ørnfelt