Hvilke overvejelser skal gøres inden?

Det er en stor og indgribende beslutning, at blive plejefamilie.
To løbehjul foran Solværket

Det er derfor vigtigt, at I bruger den tid der skal til, for at I træffer den rigtige beslutning. Beslutningen skal kunne holde. Derfor skal den også træffes i samråd med biologiske forældre, familien og netværket i øvrigt samt den kommunale forvaltning, der gennem hele anbringelsen skal kunne støtte jer.

At have et plejebarn er en fælles opgave for hele familien. Det kræver rummelighed og gode ressourcer. Spørgsmål I kan stille jer selv:

 • Hvordan vil jeres egne børn reagere?
 • Hvordan vil jeres familieliv ændres?
 • Hvordan er det, at stå til rådighed døgnets 24 timer året rundt?
 • Ofte kan barnet have manglet voksenkontakt og fællesoplevelser - Hvordan kan I som familie dække barnets behov? 
 • Hvordan kan I leve med, at plejebarnet kun er til låns i kortere eller længere tid? F.eks.- at plejebarnets forældre beholder forældremyndigheden over barnet under plejeforløbet, og når som helst overfor jer og forvaltningen kan forlange plejeforholdet stoppet?
 • Hvordan kan I som familie - på trods af evt. forskellige holdninger - være i stand til at skabe et positivt samarbejde med barnets forældre? - med resten af familien? - Og med forvaltningen?
 • Hvordan vil I håndtere det, når alle i jeres slægt har en mening om barnet og barnets behov - og I skal fortsat være loyale overfor kommunens beslutninger?
 • Hvordan vil I håndtere det, hvis barnets anbringelse hos jer rykker på jeres relationer til andre i familien?
 • Hvordan vil samværene foregå?
 • Hvordan harmonerer jeres nuværende arbejde med at blive plejefamilie? - vil det indebære, at det bliver nødvendigt at nedsætte arbejdstiden?
 • Er I i stand til og parate til, at modtage tilsyn fra den anbringende kommune og vejledning og supervision fra familieplejekonsulenten?