Hvordan bliver I godkendt?

Hvis I er interesserede i, at blive generelt godkendt som aflastningsfamilie, skal I kontakte Social Tilsyn Midt.
Trampolin foran Børnehuset på Bakkevej

Inden I kan blive endeligt godkendt som aflastningsfamilie, skal I gennemføre et grundkursus, som varer to dage. Kursets indhold varierer fra den ene arrangør til den anden, men kommer typisk omkring emner som:

  • Hvad vil det sige at være aflastningsfamilie?
  • Børns udvikling, opdragelse og behov – herunder udsatte børns særlige situation
  • Omsorgssvigt, tab, sorg og krise
  • Samarbejde med barnets familie og med professionelle
  • Supervision og vejledning

Ønsker du/I at indgå i et samarbejde med Hedensted Kommune kan du/I kontakte familieplejekonsulent Diana Ørnfelt på mail diana.ornfelt@hedensted.dk

Læs mere, om hvordan I bliver godkendt af Socialtilsynet

Kontakt

Diana Damgaard Ørnfelt

Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej / Læring

Tlf.: +4579918354

Send e-mail til Diana Damgaard Ørnfelt