Hvilke børn kommer i aflastning?

De børn der har behov for aflastning kan have forskellige udfordringer.
Sandkasse på legeplads på Bakkevej

Det kan fx handle om udad reagerende adfærd, tristhed, sociale vanskeligheder eller koncentrationsbesvær. En del af børnene har udviklingsproblemer og er fx sent udviklede eller umodne.

Formålet med aflastningen kan fx være, at give forældrene tid til at lade op eller være sammen med søskende. Formålet kan også være at give barnet omsorg, gode oplevelser og plads til det at være barn. 

Kontakt

Diana Damgaard Ørnfelt

Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej / Læring

Tlf.: +4579918354

Send e-mail til Diana Damgaard Ørnfelt