Grundkursus, uddannelse, vejledning og støtte

Inden I bliver endelig godkendt og kan modtage et barn i pleje, skal I på et firedages grundkursus, som ruster jer til opgaven og sikrer, at I har den nødvendige viden om, hvordan man bedst støtter et udsat barn. Kurset afholdes af det lokale socialtilsyn, som også er godkendende myndighed.

Hvis I derefter bliver plejefamilie for et barn fra Hedensted Kommune, vil I få tildelt en fast familieplejekonsulent, som følger jer og giver råd og vejledning, i forhold til de opgaver, I har med plejebarnet.

Som udgangspunkt mødes I med familieplejekonsulenten 1-2 gange årligt. Derudover forventes det, at I som plejefamilie tager kontakt til Familieplejen, hvis vejledning/sparring vurderes nødvendig.

Det forventes yderligere, at I som plejefamilie viser samarbejde og motivation ift. at arbejde med egen forståelse og handlinger. En af arbejdsmetoderne i Familieplejen er, at tilbyde vejledning, samtaleforløb eller supervision til plejefamilier. Formålet er at tilføre ny viden samt højne plejefamiliens indeværende ressourcer og tilbyde udvikling og nye redskaber.

Familieplejekonsulenten arrangerer og formidler endvidere kurser m.v.

Der forventes at I som plejefamilie deltager i de kurser som Familieplejen i Hedensted Kommune arrangerer og udbyder.

Jeres hjem er naturligvis jeres privatsfære, men det vil også være et sted, hvor mange forskellige samarbejdspartnere har deres gang. Udover familieplejekonsulenten, skal I være klar til at samarbejde med socialtilsynet, med barnets sagsbehandler og mange andre professionelle.

I skal være indstillede på, at det er barnets sagsbehandler, der er besluttende myndighed i forhold til foranstaltningen.

I skal være indstillede på at modtage undervisning, råd og vejledning. Og I skal være parate til at støtte plejebarnet i at have samvær med de biologiske forældre, søskende og andre i barnets netværk. Samværet foregår som oftest ved plejefamilien og kan ligge på både hverdage og weekender.

For det enkelte plejebarn har det stor betydning, at I som plejefamilie kan møde de biologiske forældre på en anerkendende måde, og at I taler om dem i positive vendinger.