Hvad kræver det at blive plejefamilie?

Hedensted Kommune ønsker at samarbejde med plejefamilier som har følgende kompetencer:

  • Er generelt godkendt af socialtilsynet
  • Har evner til at reflektere over egne handlinger og har empatiske evner
  • Har evnen til at rumme svære følelser
  • Kan etablere relation og skabe tilknytning til børn
  • Kan rumme store forskelligheder i eget hjem
  • Kan mentalisere
  • Gode samarbejdsevner, både i forhold til fagpersoner og biologiske forældre

Gode samarbejdsevner, empati og rummelighed er helt centrale kompetencer for en plejefamilie.