Hvordan bliver I godkendt?

Hvis I har besluttet, at I gerne vil være plejefamilie, skal I udfylde et ansøgningsskema, som I sender til jeres lokale socialtilsyn. Ansøgningsskemaet kan findes på de enkelte tilsyns hjemmesider. I bliver bedt om at give oplysninger om jeres uddannelse, job, interesser, bolig, helbred og økonomi. Derudover skal I give samtykke til, at socialtilsynet må indhente straffeattest og børneattest på alle hjemmeboende medlemmer af familien.

Inden I kan blive endeligt godkendt som plejefamilie, skal I gennemføre et grundkursus, som varer fire dage. Kursets indhold varierer fra den ene arrangør til den anden, men kommer typisk omkring emner som:

  • Hvad vil det sige at være plejefamilie?
  • Børns udvikling, opdragelse og behov – herunder udsatte børns særlige situation
  • Omsorgssvigt, tab, sorg og krise
  • Samarbejde med barnets familie og med professionelle
  • Barnets samvær med forældre, søskende og netværk
  • Supervision og vejledning
  • Forhandling af kontrakter og aftaler.

Læs mere, om hvordan I bliver godkendt af Socialtilsynet.

Ønsker du/I at indgå i et samarbejde med Hedensted Kommune kan du/I kontakte familieplejekonsulent Diana Ørnfelt på mail. diana.ornfelt@hedensted.dk

Kontakt

Diana Damgaard Ørnfelt

Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej / Læring

Tlf.: +4579918354

Send e-mail til Diana Damgaard Ørnfelt