Studerende

På Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej, modtager vi i hver praktikperiode 3 studerende. Der modtages studerende fra VIA og fra Diakonhøjskolen.

I Børnehuset er der én studerende, kontakt Børnehuset på 79 91 83 53.

I Solværket er der én studerende, kontakt på 79 91 83 56.

Dagtilbuddet har én studerende, de kan kontaktes på 20 55 25 63. 

Obs. arbejdstiderne er i alle afdelinger på forskellige tidspunkter af døgnet inkl. hver anden weekend og sovevagter. Du skal være indstillet på at arbejde på helligdage samt juleaften og nytårsaften.