Studerende på Bakkevej

Vi tilbyder gennemsnitligt én times vejledning pr. uge, som vil være skemalagt i vagtplanen, planlagt i et samarbejde mellem den studerende og praktikvejlederen. Derudover tilbyder vi fællesundervisning af alle studerende på institutionen foretaget af forskellige personer i personalegruppen omhandlende forskellige emner. Der vil forelægge et planlagt undervisningsforløb ved praktikkens begyndelse.
Løb med børn og voksne

De overordnede mål for de studerende

Den studerende indgår i et dynamisk samspil med de øvrige ansatte og stedets brugere. Samspillet skal føre til, at den studerende ud fra en helhedsforståelse kan fungere og analysere på den professionelle pædagogs niveau m.h.t.:

 • Faglig og personlig kompetence
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
 • Organisering af arbejdet
 • Gennemførelse/ vurdering af pædagogiske processer
 • Kommunikation og samarbejde

Vores forventninger til studerende:

 • At du er bevidst om din egen personlighed og har en robust psyke
 • At du kan arbejde på forskellige tidspunkter af døgnet, samt have skiftende arbejdstider, inkl. hver anden weekend og sovevagter. Du skal være indstillet på at arbejde på helligdage samt juleaften og nytårsaften
 • At du har kørekort
 • At du er villig til at samarbejde og at du er engageret, nysgerrig og aktiv videns opsøgende
 • At du er åben for at gennemgå en faglig og personlig udvikling
 • At du kan undre dig og stille spørgsmål
 • At du udviser respekt for vores pædagogik og er loyal overfor husets etik og normer
 • At du udviser respekt for, har indlevelse og rummelighed i forhold til børnene og deres forældre
 • At du tør afprøve dig selv i forhold til dine handlinger og relationer samt kan reflektere over disse
 • At du er en tydelig person, der er i stand til at markere egne grænser
 • At du er synlig, handlekraftig, udviser initiativ og er fleksibel
 • At du kan arbejde selvstændigt, udviser ansvarlighed og selv "får øje på" pædagogiske opgaver
 • At du kan vurdere hvilke opgaver, der ligger indenfor dit ansvars- og kompetenceområde, og hvilke opgaver, du skal videregive til andre
 • At du har analyserende færdigheder
 • At du kan formidle observationer, både mundtligt og skriftligt
 • At du formår at planlægge, gennemføre, reflektere over og evaluere pædagogiske forløb og processer
 • At du kan koble teori og praksis
 • At du læser relevant litteratur for afdelingens målgruppe
 • At du i løbet af praktikperioden opnår et helhedssyn og en forståelse for sammenhængen imellem det enkelte menneske, dets familie, omgivelser og institutioner, og samfundet i øvrigt, samt får en bevidsthed om, hvordan dette påvirker det pædagogiske handlefelt
 • At du i løbet af praktikperioden opnår en afklaring af din faglige identitet og opnår evnen til at kunne arbejde selvstændigt som pædagog

Vi kan som praktiksted tilbyde: 

 • Vejledningstimer
 • Undervisning
 • Deltagelse i relevante møder
 • Deltagelse i intern og ekstern supervision
 • Ansvar i forhold til mange forskelligartede opgaver
 • At du bliver en del af en åben og engageret personalegruppe, som vil støtte og vejlede dig, så du får det optimale ud af din praktikperiode
 • En institution, hvor der lægges vægt på uddannelse, supervision og høj faglige udvikling

Relevant litteratur i forhold til Bakkevejs målgruppe:

Alle titler omhandler omsorgssvigt. Endvidere findes der meget litteratur om udvalgte områder indenfor begrebet omsorgssvigt, som ikke er på denne liste.

 • Kari Killén: "Omsorg er alles ansvar"
 • Inger Thormann og Charlotte Guldborg: "Hånden på hjertet"
 • Karin Kildedal: "Det anbragte barn"
 • Gunilla Lindén: "Kan børn skifte forældre?"
 • John Aasted Hasle: "Bristet barndom - om truede børn og deres forældre"
 • Stine Lilholt:
  • "Perlestøv"
  • "Glasbarn"
  • "Spejlvendt"
  • "Ønskeblod
 • Margarete Berg Brodén: "Mor og barn i ingenmandsland"
 • Birthe Juhl Clausen og Jørgen Lauritsen: "Livshistorier i pædagogisk arbejde"
 • Karl Gustav Piltz og Kristin Gustavsdottir:
  • "Den usynlige familie"
  • "Det bliver sagt"
  • "Min forbudte hemmelighed"
 • Susanne Broeng: "Kan troldebørn elskes"
 • Bruce Perry: "Drengen der voksede op som hund"

Kontakt

Line Dhiin Rand

Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej / Læring

Tlf.: 79918350

Send e-mail til Line Dhiin Rand