Målgrupper

Børne- og Familiehjemmet Bakkevej består af 4 afdelinger med hver sit fokus og målgruppe.

Børnehuset er et døgntilbud til børn i alderen 1 - 12 år med behov for psykologisk og pædagogisk behandling i forbindelse med, at de har været udsat for omsorgssvigt. Børnehuset er delt i 2 grupper - Østværket og Vestværket, som hver er normeret til 5 børn.

Solværket er et døgntilbud til børn i alderen 1 - 15 år med behov for psykologisk og pædagogisk behandling i forbindelse med, at de har været udsat for omsorgssvigt, herunder svære seksuelle overgreb. Børnehuset Solværket er normeret til 7 børn.

Dagtilbuddet er et forbyggende tilbud til udsatte børn og deres familier. Dagtilbuddet er et længevarende forløb, der dels yder en kompenserende indsats i familien og dels over tid, kan medvirke til ændringer i familien, som gør, at barnet kan forblive i hjemmet og familien kan forblive samlet.

Familieplejen i Hedensted kommune har til huse på Bytorvet i Hedensted og tager hånd om 95 fuldtids- og aflastningsfamilier.

 

 

 

Kontakt

Børne- og familiehjemmet Bakkevej

Tlf.: 79918350

Send e-mail