Målgrupper

Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej består af fire afdelinger med hvert sit fokus og målgruppe.
Voksen og barn holder om en plukket blomst

Døgnafdelingerne Børnehuset og Solværket på Bakkevej

Målgruppen på Bakkevej er børn i alderen fra 1 - 18 år (med mulighed for efterværn op til det 23. år), der har behov for pædagogisk og psykologisk behandling i forbindelse med, at de har været udsat for omsorgssvigt. Anbringelsesgrundlaget er omsorgssvigt. I Børnehuset er normeret til 7 børn i alderen 1 - 15 år og Solværket er normeret til 7 børn i alderen 10 - 18 år. 

Målgruppen er kendetegnet ved at de har været udsat for fysiske og psykiske overgreb, herunder at have været udsat for seksuelle overgreb.

Målgruppen kan også have en eller flere af følgende diagnoser, tilknytningsforstyrrelse, ADHD, ADD, OCD, angst og depression. Målgruppen kan herudover være selvmordstruet, selvskadende og lide af spiseforstyrrelse.

Hvis barnet under sin indskrivning på Bakkevej bliver diagnosticeret med diagnoser ud over de nævnte, vil det blive vurderet om de behandlingsmæssige tiltag der kan etableres, er tilstrækkelige til, at det er foreneligt med en fortsat indskrivning på Bakkevej. 

Bakkevej modtager ikke børn, som har udøvet alvorlig kriminalitet eller som har et kendt misbrug af rusmidler. Får et barn misbrug af rusmidler under indskrivningen på Bakkevej vil det blive vurderet om de behandlingsmæssige tiltag der kan etableres, er tilstrækkelige til, at det er foreneligt med en fortsat indskrivning på Bakkevej.

Bakkevej tilbyder også udredning af børn i forbindelse med kortvarig anbringelse på Bakkevej.

Dagtilbuddet i Hedensted

Dagtilbuddet er et forbyggende tilbud til udsatte børn og deres familier. Dagtilbuddet er et længevarende forløb, der dels yder en kompenserende indsats i familien og dels over tid, kan medvirke til ændringer i familien, som gør, at barnet kan forblive i hjemmet og familien kan forblive samlet. Dagtilbuddet er belliggende i Hedensted.

Familieplejen i Hedensted Kommune

Familieplejen i Hedensted kommune har til huse i administrationsbygningen på Bakkevej i Hornsyld og tager hånd om 95 fuldtids- og aflastningsfamilier.

Kontakt

Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej

Tlf.: 79918350

Send e-mail til Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej