Bakkevejs historie

Børne- og Familiehjemmet Bakkevej åbnede i 2000, som et behandlingstilbud til børn og familier fra kommuner i det tidligere Vejle Amt. I 2007 fik Bakkevej driftsoverenskomst med Hedensted Kommune og har indtil d. 30. september 2019 været selvejende institution under KFUM's Sociale Arbejde med overenskomst med Hedensted Kommune.
Administrationsbygningen på Bakkevej

I efteråret 2018 blev det politisk besluttet, at Børne- og Familiehjemmet Bakkevej skulle virksomhedsoverdrages til Hedensted Kommune d. 1. oktober 2019. Vi skiftede i den forbindelse navn til Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej.  

Børnehuset var fra starten tænkt som et "barndomshjem", men blev i 2001 omlagt til behandlingsafdeling for børn med behov for psykologisk og pædagogisk behandling efter massivt omsorgssvigt. I dag består børnehusene af Solværket og Børnehuset og rummer målgruppen af børn i alderen fra 1 til 18 år.  

I januar 2014 overtog Bakkevej, Familieplejen i Hedensted kommune.

I januar 2015 startede Dagtilbuddet op for udsatte børn og deres familier i Hedensted kommune. Dagtilbuddet er et forebyggende tilbud til børn og deres familier med henblik på, at barnet kan forblive i hjemmet og at familien forbliver samlet. Dagtilbuddet har til huse på Nymarksvej i Hedensted.

Kontakt

Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej

Tlf.: 79918350

Send e-mail til Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej