Kost

På Bakkevej arbejder vi hele vejen rundt om begrebet sundhed, hvilket kort fortalt omhandler sund og nærende kost, motion, sociale relationer, velvære og meget andet.
Æbler på træ

På Bakkevej er vi bevidste om, og har en holdning til, at sund og ernærende kost samt kulturen omkring selve spisesituationerne, skal fungere som byggesten for vores børn på Bakkevej. I afdelingerne er børnene opdelt i spisegrupper, som spiser sammen til alle hovedmåltider. Spisegrupperne er sammensat, så de tilgodeser det enkelte barns behov. Ved alle måltider lægges der vægt på at skabe så familiære rammer som muligt, ved at bordene er pænt dækket op og at samværet omkring bordet skal være hyggeligt. De sociale spilleregler øves omkring bordet og der øves social forståelse for, hvordan man sidder ved et bord. Der øves i at sende rundt, bede om ting, rydde op efter sig selv, spise med kniv og gaffel og holde bordskik.

Maden bliver primært lavet i Børnehuset af Bakkevejs køkkenpersonale til begge døgnafdelingerne. Køkkenpersonalet er gennemgående i børnenes hverdag, da køkkenpersonalet er omkring børnene fra når de står op til de har spist aftensmad. Køkkenpersonalet/praktisk personale tager sig herudover af rengøring af alle afdelinger og administration samt vask af tøj og andre praktiske opgaver. Da der ikke dagligt laves mad i Solværket, laver pædagogerne pædagogiske projekter, hvor børnene enten enkelvis eller i grupper, deltager i madlavning eller bagning. Børnene deltager på det niveau de kan, og der stilles forskellige krav, alt efter deres kompetencer og ressourcer i et køkken. Det handler om at udvikle lysten til at være i køkkenet og lave mad og det skaber nysgerrighed hos børnene i forhold til kosten. Børnene føler ejeskab når de har været en del af processen og det er med stor stolthed at de præsenterer maden for de andre børn, når de skal til at spise. I weekender og ferier laver afdelingerne altid selv alle måltiderne.

Den kostfaglige leder laver madplan for ugen der kommer, og her tages der højde for de ønsker, som børnene kunne have i forhold til aftensmad som tages op til børnemøder hver 14 dag. Der lægges altid vægt på at udvide børnenes repertoire af mad og nye ting skal prøves af. Der arbejdes i høj grad med madmod, og der serveres altid et varieret udvalg af grøntsager til måltidet. Der arbejdes hen imod, at alle børn får et godt og varieret måltid til alle hovedmåltider. Processen hen imod dette mål, varierer alt efter det enkelte barns udfordringer og madmod. Om eftermiddagen hygges der med eftermiddagsmad i køkkenet når barnet kommer hjem fra skole eller institution.

Kontakt

Gitte Vestergaard

Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej / Læring

Send e-mail til Gitte Vestergaard