Værdier

Håb, nysgerrighed og fællesskab er tre af de værdier, som vi på Bakkevej vægter højt.
Voksen og barn holder om en plukket blomst

Håb

Vi mener, at det enkelte menneske har brug for at have håb og drømme. Vi har håb og drømme for vores børn og familier på Bakkevej og tænker gerne bredt når vi skal finde veje ind til at hjælpe den enkelte med at finde ind til egne håb og drømme. Vi er garant for at bevare håbet når barnet, familien eller andre mister det.

Nysgerrighed

Vi møder hinanden, børnene og familierne med en nysgerrighed. En nysgerrighed på barnet og familierne, en nysgerrighed på intentionen, men også en nysgerrighed på os selv i relationen med barnet og familien. Vi engagerer os i hinanden, børnene og familierne med en kærlig vedholdenhed og altid med en respekt for barnets og familiens med- og selvbestemmelse. Vi har en tro på, og en tillid til, at alle gør deres bedste med de forudsætninger de har og vi møder børnene og familierne med en respekt for de fortællinger som de kommer med, men vil også hjælpe med at skabe nye fortællinger.

Fællesskab

På Bakkevej vægtes det højt, at børn, familier og medarbejdere føler sig som en del af et større fællesskab. Ingen skal stå alene og alle har ret til og brug for, at være del af et fællesskab, et fællesskab som både kan findes på Bakkevej eller i arenaer uden for Bakkevej. Børn, familier og medarbejdere har alle medindflydelse på hverdagen og har en stemme ind i fællesskabet. Et fællesskab, som vi har respekt for kan se forskellige ud.

Kontakt

Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej

Tlf.: 79918350

Send e-mail til Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej