Statusmøder

Bålhytte på Bakkevej

I Børnehuset afholder vi statusmøde hver 6. måned. På statusmøderne deltager forældrene, sagsbehandler, barnets kontaktpædagog samt afdelingsleder.

Der skrives referat til statusmøderne, som Bakkevej sørger for bliver sendt til mødedeltagerne. Vi laver statusrapporter på børnene 2 gange årligt. Desuden laver vi skriftlige udtalelser på kommunernes opfordring.

Ligesom vi vægter forældresamarbejdet højt, vægter vi ligeledes vort samarbejde med eksterne samarbejdspartnere højt. For os er det også, at sikre barnets trivsel og udvikling at have et tæt samarbejde med daginstitutioner, skoler, kammeraters forældre og sagsbehandler m.v.