Målgruppe

Målgruppen er udsatte børn og unge i alderen fra 5 år og opefter ved henvisning samt deres forældre.

Ved udsatte børn og unge forstår vi børn, der oftest er vokset op med forskellig former for svigt og som følge heraf i og/ eller uden for hjemmet har adfærd, der kan vise tegn på mistrivsel.

Dagbehandlingstilbuddet er målrettet børn og familier, hvor det skønnes, at der er potentiale i familien til at arbejde med børnenes ressourcer og kompetencer, samt træning af forældrene i deres forældrerolle.

Forældrene er indstillede på at samarbejde og være en aktiv del af indsatsen i Dagbehandlingstilbuddet.

Kontakt

Lone Kjærsgård

Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej / Læring

Send e-mail til Lone Kjærsgård