Idé og værdigrundlag

Terrassen i Dagtilbuddet

Dagbehandlingstilbuddet er et længerevarende forløb, der yder en kompenserende indsats i familien, der over tid kan medvirke til ændringer i familien, som gør, at barnet kan forblive i hjemmet og familien således forblive samlet. Der er, i indsatsen, fokus på at støtte, træne og rådgive forældre.

I forhold til børnene ydes pædagogisk og miljøorienteret behandlings arbejde.

Vurderes det, at der er behov for at forældre har brug for et terapeutisk forløb, er dette et tilvalgsmodul, som socialrådgiver kan bevillige. Ligeledes kan rådgiver være med til at vurdere behov for og bevillige terapi til børn og unge, der er tilknyttet Dagbehandlingstilbuddet.

Behandlingstilbuddet bygger på en opfattelse af, at det enkelte barn er unikt, og har krav på at få netop den tilknytning, opmærksomhed, kærlighed, opdragelse, kontinuitet og stabilitet, der er afgørende for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed.

Dagbehandlingstilbuddet bygger på et værdigrundlag, hvor man ser familien som fundament for, at børnene kan udvikle identitet, selvværd og selvtillid.

I Dagbehandlingstilbuddet arbejder vi ud fra Dag- og Døgntilbuddet Bakkevejs fælles værdier, som er HÅB, NYSGERRIGHED OG FÆLLESSKAB.

Kontakt

Lone Kjærsgård

Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej / Læring

Send e-mail til Lone Kjærsgård