Formål

Dagbehandlingstilbuddet er en socialpædagogisk indsats for udsatte børn og deres familie.
Spisestuen i Dagtilbuddet

Tilbuddet ønsker at fastholde og udbygge børnenes nære familie- og netværksmæssige relationer, samt arbejde med børnenes individuelle problemer. Behandlingstilbuddet arbejder på at skabe adgang til nye netværk, ressourcer og muligheder.

Behandlingstilbuddets formål er, at børnene forbliver i hjemmet. Indsatsen kompenserer for evt. mangler på forældreevne og bidrager til udvikling af forældrerollen.

Behandlingstilbuddet vil sikre børnenes grundlag for udvikling gennem kompenserende støtte til familien.

Behandlingstilbuddet vil støtte, træne og inddrage forældrene i et samarbejde til at finde ressourcer og redskaber til at udvikle forældrerollen.

Behandlingstilbuddet skal være en stabil faktor i børnenes liv.

Kontakt

Lone Kjærsgård

Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej / Læring

Send e-mail til Lone Kjærsgård