Forældrene tilbydes

Mødeområde i Dagtilbuddet
 • Samtaler – individuel og fælles i forhold til tema omkring forældreansvar

 • Fælles oplevelsesture for børn og deres forældre

 • Fælles spisning med børn og deres forældre

 • Mulighed for telefonisk kontakt

 • Støtte i forhold til kontakt til myndigheder

 • Støtte og vejledning til strukturering af daglige gøremål; herunder kost, rengøring, indkøb, vask, hygiejne etc.

 • Støtte til afholdelse af mærkedage (fødselsdage o. lign.)

 • Støtte til budgetlægning

 • Samtalebaseret støtte til kontakt med netværk

 • Samtalebaseret støtte til etablering af fritidsinteresser

 • Støtte til skole – hjem samarbejde

 

Individuelle samtaler med forældrene

 

Som udgangspunkt holdes der 1 gang om ugen samtale med det enkelte forældrepar.

 

Samtalen holdes i tilbuddet og der vil, så vidt muligt, deltage 1-2 medarbejdere fra tilbuddet. Samtalen vil være på 1 times varighed.

 

Formålet er, at forældrene forholder sig til aktuelle fokuspunkter. Der tages udgangspunkt i det forældrene oplever som problematisk, i samtalen laves konkrete aftaler, som følges op næste gang.

 

Som afslutning på samtalen udarbejdes et kort referat, der tydeliggør, hvad der er blevet talt om og hvilke arbejdspunkter og aftaler, der er lavet til næste møde.

Kontakt

Lone Kjærsgård

Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej / Læring

Send e-mail til Lone Kjærsgård