Dagligdagen

Hver familie får tilknyttet en kontaktperson, der koordinerer forholdene omkring barnet såvel i forhold til interne som eksterne samarbejdspartnere.
Indgangen udefra i Dagtilbuddet

Indsatsen i tilbuddet laves i samarbejde med den enkelte familie, ud fra dennes oplevelse af behovet for hjælp samt kommunens handleplan for det enkelte barn og den enkelte familie.

Dagbehandlingstilbuddet ønsker at prioritere inddragelse af forældre i egne og fælles aktiviteter med børnene.

Tilbuddet har mulighed for at kunne inddrage børnene og forældrene på skift og på forskellig måde i madlavningen.

Der vil dagligt blive fulgt op på skole og lektielæsning.

Eftermiddag for børnene:

Eftermiddagsmad

Lektielæsning

Planlagt behandlings aktivitet/ evt. fritidsaktivitet

Aftensmad

Evt. bad og klargøring til næste dag

Kl. 18.30-19.30 børnene hentes/ køres hjem

I forhold til børnene, har tilbuddet fokus på at styrke deres psykiske udvikling og sociale færdigheder, forbedre sundhed, forbedre konflikthåndtering samt styrke skoletilknytning og skolegang. Der vil, i tilgangen til børnene og familierne, være et fokus på deres livshistorie. Tilbuddet kan også deltage ved såvel læge- som tandlægebesøg efter behov.

Kontakt

Lone Kjærsgård

Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej / Læring

Send e-mail til Lone Kjærsgård