Børnene tilbydes

Spiseområde på terrasse i Dagtilbuddet
 • Tæt voksenkontakt

 • Hjælp til at etablere/ fastholde gode venskaber

 • Sund og varierende kost

 • Støtte til god hygiejne

 • Støtte til tandlægebesøg

 • Støtte til lægebesøg

 • Samtaler

 • Behandlingsaktiviteter

 • Fysisk aktivitet

 • Hjælp til at finde og fastholde en fritidsinteresse/ job

 • Mulighed for at deltage i en børnesamtalegruppe

 • Oplevelsesture med de øvrige børn/ unge og familier

 

I forhold til forældrene har tilbuddet fokus på at øge stabilitet og struktur i familien, skærme børnene i forhold til forældrenes problemstillinger, styrke forældreevne, styrke erkendelse af formående som forældre, styrke skole-hjem samarbejdet, styrke fokus på sundhed.

 

Der er ugentlig en samtale mellem kontaktperson og forældre, heri evalueres indsatsen og der arbejdes med enkelte fokus/ arbejdspunkter, samt koordinering af den kommende uge.

 

1-2 aftener om ugen, tilbydes forældre at spise med. Alle forældre skal deltage i fællesspisning mindst én aften om måneden.

 

Tilbuddet vil lave fælles tema møder, omkring forældreansvar. Her deltager flere forældre i forhold til aktuelle emner.

 

Tilbuddet tilbyder at samarbejde i forhold til skole, tandlæge, læge og sundhedsplejerske.

 

Tilbuddet vil jævnligt (se aktivitetsplan) have aktiviteter for børnene, hvor forældre opfordres til at deltage.

Kontakt

Lone Kjærsgård

Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej / Læring

Send e-mail til Lone Kjærsgård