Visitation

Efter forespørgsel fra rådgiver, gennemgår leder og afdelingsleder visitationspapirerne, der består af §50 undersøgelse, handleplaner, skoleudtalelser m.m.
Fuglekasser på Bakkevej

Ud fra disse vurderes det hvorvidt barnet er inden for Bakkevejs målgruppe, behandlingsproblematikker, metodemuligheder m.v. Herefter indkaldes der til visitations- og planlægningsmøde med anbringende myndighed, afdelingsleder og leder, hvor det endeligt vurderes om Bakkevej er det rette tilbud til barnet, hvilken afdeling barnet skal flytte ind på, hvornår indflytningen skal foregå samt planlægning af forbesøg for barnets forældre og eventuelt barnet.

Til forbesøget deltager anbringende myndighed, afdelingsleder, forældre og eventuelt barnet, hvor der bliver vist rundt på Bakkevej, personalet på afdelingen blive mødt og værelset bliver vist frem. Dagligdagen på Bakkevej bliver beskrevet og der snakkes om forventninger, struktur og regler m.m. Efter forbesøget inviteres anbringende myndighed, forældre og eventuelt barn, afdelingsleder og kontaktpædagog til indskrivningsmøde på Bakkevej.

Den kommunale handleplan er det grundlæggende udgangspunkt for tilrettelæggelsen af behandlingen for barnet under anbringelsen og til indskrivningsmødet fremlægges både de kortsigtede og langsigtede målsætninger for institution, skolegang og det samlede behandlingsforløb, så at behandlingsindsatsten for det enkelte barn er individuel, målrettet og evaluerbar ud fra de individuelt tilrettelagte konkrete målsætninger.

De konkrete mål/ indsatsområder indeholder konkrete mål og metoder for indsatsten inden for alle relevante områder af barnets problematik. Barnets synspunkter inddrages via rådgivers børnesamtale forud for anbringelsen. Til indskrivningsmødet gennemgås herudover samværsaftaler, eventuelle kostpenge, samtykkeerklæringer til bl.a. foto, læge/tandlæge, NADA, samt definition af forældres, rådgivers og pædagogernes rolle i anbringelsen.

Bakkevej udarbejder indskrivnings/status rapport i forbindelse med det lovmæssige 3 måneders opfølgningsmøde. Herefter udarbejdes der halvårligt statusrapporter, der sendes til anbringende myndighed inden det halvårlige Statusmøde.

Kontakt

Jakob Arent Eiriksson

Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej / Læring

Tlf.: +4579918351

Send e-mail til Jakob Arent Eiriksson