Faglige målsætninger

Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej arbejder professionelt hen i mod at børnene mestrer eget liv i et konstruktivt samspil med barnets familie og netværk med afsæt i en veldokumenteret faglig praksis.

Bakkevej arbejder målrettet med at løse udviklings, lærings og omsorgsopgaver med børn i udsatte positioner i en tilpasset og målrettet indsats i forhold til det enkelte barn og familie.

Vi udvikler og målretter tilbud til udsatte børn i forhold til den pågældende kommunes efterspørgsel og behov.

Vi arbejder målrettet og innovativt med børn og familierne med afsæt i dokumentation, evaluering og effektmåling.

Vi arbejder for at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø, hvor høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen er fundamentet til arbejdet med udsatte børn og familier.

Det overordnet mål, i samarbejde med anbringende myndighed, barnet og deres forældre er at fremme barnets udvikling, så det får en ballast både socialt, psykisk og uddannelsesmæssigt til at fremme barnets muligheder for trivsel og selvstændighed i barnets fremtidige liv. Målet er at sikre så optimale udviklingsvilkår som muligt ud fra det enkelte barns problemkompleks og at det enkelte barn erhverver sig tilstrækkeligt tilpasset behandlingsindsats i en afstemt omsorgsfuld hverdag udvikler sit selvværd, kompetencer, identitet og formår at bringe iboende ressourcer i spil i socialt forpligtende fællesskaber samt uddannelses og arbejdes miljøer.

På Bakkevej er der daglige planlagte behandlings aktiviteter som ofte er delt op i længere forløb. Målet med disse aktiviteter er at fremme barnets kompetencer og arbejde målrettet med barnets udfordringer og udviklings potentiale. Aktiviteterne har også til formål at være en øvebane for barnet til at indgå i sociale relationer uden for Bakkevej, hvor målet er at alle børn går til en fritidsaktivitet i det omfang det enkelte barn er klar til det. Dette kan godt betyde at barnet skal prøve flere aktiviteter og prøve disse af, inden det rette angement og fritidsaktivitet er fundet.

Kontakt

Jakob Arent Eiriksson

Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej / Læring

Tlf.: +4579918351

Send e-mail til Jakob Arent Eiriksson