Socialtilsyn Midt

Socialtilsyn Midt fører tilsyn med Dag- og Døgntilbuddets døgnafdelinger på Bakkevej.