Tilsyn

Børne- og Familiehjemmet Bakkevej er en selvejende institution tilknyttet KFUM's sociale arbejde med overenskomst med Hedensted kommune. Det er SocialtilsynMidt, der fører tilsyn med Bakkevej.