Samarbejdspartnere

Bakkevej indkalder anbringende kommune og forældre til statusmøde tre måneder efter barnet eller den unges indflytning. Dette møde afholdes uden en skriftlig statusrapport. Formålet med dette møde er, at følge op på hvordan det er gået siden indflytningen og for at se om der skal ske eventuelle justeringer.

Herefter indkalder Bakkevej til statusmøde hver 4-6 måned for den anbringende kommune og forældre. I ungehuset Elværket, i projektgruppen og i Efterværn inviteres den unge med til mødet. Forud for statusmødet har kontaktpædagog udarbejdet en skriftlig statusrapport til den anbringende kommune og forældre. Formålet med mødet er, at følge op på, om anbringelsen fortsat er relevant ud fra en beskrivelse af barnet eller den unges udvikling frem til nu, og om handleplanen på anden måde skal revurderes eller justeres.

Bakkevej er til rådighed, når den anbringende kommunes børne/ unge samtale skal koordineres og holdes.

Kontakt