Lovmæssigt grundlag

Børne- og Familiehjemmet Bakkevej er en selvejende institution, der tilbyder døgnbehandling i henhold til SEL § 66 stk. 1, nr. 6.

Bakkevej er tilknyttet KFUM's sociale arbejde med overenskomst med Hedensted kommune.