Værdier og visioner

Bakkevejs værdigrundlag er at udføre et behandlingsarbejde med en ydmyghed og respekt for det enkelte barns/unges/familiemedlems integritet.

Vi udfører behandlingsarbejde med en ydmyghed og respekt for det enkelte barns/unges/familiemedlems integritet. En ydmyghed og respekt der udmøntes i konkrete handlinger, hvor det enkelte barn/ung er unikt og ydes omsorg, kærlighed, opmærksomhed, kontakt, beskyttelse, kontiunitet, stabilitet og forudsigelighed. Det enkelte barn/ung har ret til at kunne vise følelser, blive set, blive hørt, blive forstået og have ansvar afpasset udviklingstrin og parathed. Det enkelte barn/ung har ret til en hjælp, der styrker selvværdet og barnet/den unge skal styrkes i forståelsen af sin familiære situation. Det enkelte barn/ung har ret til og krav på at få hjælp til bearbejdning af tidligere traumer.

 

 

Kontakt

Børne- og familiehjemmet Bakkevej

Tlf.: 79918350

Send e-mail